CELOTÁBOROVÁ HRA

Tajemný hrad miličínský aneb dědictví rytíře Heřmana

Letošní hra nás přenese do 14. století. Budeme pátrat po skutečné historické postavě Heřmana z Miličína a jeho rodinném sídle.

     Za vlády krále Jana Lucemburského se hrad v Miličíně stal útočištěm jeho největších příznivců pod vedením rytíře Heřmana z Miličína. Odtud byly podnikány válečné výpravy na ochranu krále a království českého.

26. srpna l.p. 1346 v 9. roce války stoleté na poli cti klesl společně se svým králem Janem jako mohutný dub Heřman mladší z Miličína.

Nezanechav potomků, zakončil přímou linii pánů z Miličína.

Hrad miličínský přešel tak do rukou pánů z Rožmberka.

Byla to však Heřmanova vůle?

Mnoho jiných šlechtických a zemanských rodů mělo k Heřmanovi a k tomuto hradu blíže. Všichni věděli, že na hradě je ukryto celé jmění Heřmanovo a převezen sem byl i slavný jeho meč, kterým v krutých bojích i v poslední své bitvě nepřátele pobíjel.

Až do dnešních dob však nikdo toto jeho dědictví neobjevil.

Pouze jediný den v roce, a to na den svaté Kláry, patronky rodu pánů z Miličína, objeví se znamení meče, které může tajemství miličínského hradu a rytíře Heřmana odhalit.


Vážení rodiče, prosíme vás, pomozte dětem s výrobou nápaditých obleků, masek a dalších rekvizit, které naplno promění vaše dítě v pravého účastníka hry. Fantazii a zpracování ponecháme zcela na vás. Těšíme se na výsledek 🙂